USG Kolana Warszawa

Ginekologiczna ultrasonografia bada żeńskie narządy miednicy (w szczególności macicę, jajniki, oraz jajowody), jak również pęcherz, przydatki i kieszonki Douglas. Często wykorzystuje przetworniki przeznaczone do podejść przez ścianę brzucha, krzywoliniowe i sektorowe oraz przetworniki specjalistyczne, takie jak endowaginalna.

Sonografia położnicza została pierwotnie opracowana pod koniec lat 50. i 60. XX wieku przez Sir Iana Donalda i jest powszechnie stosowana w czasie ciąży do sprawdzania rozwoju i prezentacji płodu. Można go wykorzystać do identyfikacji wielu stanów, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla matki i / lub dziecka, które mogą pozostać nierozpoznane lub z opóźnioną diagnozą przy braku ultrasonografii. Obecnie uważa się, że ryzyko pozostawienia tych stanów niezdiagnozowanych jest większe niż ewentualne niewielkie ryzyko związane z poddaniem się badaniu ultrasonograficznemu. Ale odradza się jej wykorzystywanie do celów niemedycznych, takich jak pamiątkowe filmy i zdjęcia płodu.

USG położnicze służy przede wszystkim do:

  • Określenie wieku płodu, oraz oszacowanie daty porodu
  • Potwierdzenie życia dziecka
  • Określenie lokalizacji płodu
  • Określenie lokalizacji łożyska w stosunku do szyjki macicy
  • Sprawdzenie liczby płodów (ciąża mnoga)
  • Sprawdzenie, czy nie występują poważne nieprawidłowości fizyczne.
  • Ocena wzrostu płodu
  • Sprawdzenie ruchu płodu i bicie serca.
  • Określenie płci dziecka

Badania ultradźwiękowe powinny być wykonywane wyłącznie przez kompetentny personel przeszkolony i zaktualizowany w zakresie bezpieczeństwa. Nie są to badania tak proste jak np USG kolana, w końcu badamy życie naszego potomka. Ultradźwięki powodują nagrzewanie, zmiany ciśnienia i zaburzenia mechaniczne w tkankach. Poziomy diagnostyczne ultradźwięków mogą powodować wzrosty temperatur, które są niebezpieczne dla wrażliwych narządów i zarodka / płodu. U zwierząt zgłaszano skutki biologiczne pochodzenia nietermicznego, ale jak dotąd nie wykazano takiego działania u ludzi, z wyjątkiem przypadków, gdy obecny jest środek kontrastujący z mikropęcherzykami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *